Nedenunder ses en liste html tags.


Tag Beskrivelse Output X (Eksempel. Denne kode varierer.)
<!-- --> Kommentar [intet output, skjules]  
<marquee></marquee> Texten flytter sig
fra højre side af skærmen
til venstre side.
marquee.html  
<marquee behavior=X></marquee> Teksten flytter sig på forskellig vis marqueebehavior.html slide, scroll and alternate
<marquee loop=X></marquee> Gentager proceduren x gange marqueeloop.html 2, 3, 4, ...
<marquee scrolldelay=X></marquee> Venter X milisekunder før en flytning
af tekst udføres.
marqueeda.html 1, 2, 3, ...
<marquee scrollamount=X></marquee> Flytter tekst X pixels ad gangen. marqueeda.html  
<marquee><img src="*.*"></marquee> Flytter et billede på skærmen marqueeimg.html basic.gif
<multicol cols="x"></multicol> Deler text over x antal linier   1, 2, 3, ...
<multicol width="x"></multicol> Deler text over en given bredde    
<center></center> Centrerer teksten på skærmen    
<em></em> Emphasized tekst Emphasized tekst  
<strong></strong> Stærk tekst Stærk tekst  
<dfn></dfn> Definition term Definition term  
<code></code> Computer kode tekst Computer kode tekst  
<table></table> Flere Table eksempler    

Tilbage til startsiden.

Af Magix Data & Web